top of page

Privacyverklaring

Wij, ZorgMee, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In deze privacy policy informeren wij u over de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. Ook geven wij aan welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is ZorgMee BV, Ledebergstraat 76, 9050 Ledeberg, met als ondernemingsnummer: 0791.154.368.

Verzameling van gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u onze diensten gebruikt of wanneer u deze gegevens op een andere manier aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verzamelen:

 • Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer

 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten (bvb tijdstippen van in- en uitloggen)

 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract, zoals factuurgegevens

 • Andere Informatie die u aan ons verstrekt (bvb in het kader van correspondentie of telefonisch contact)
   

Gebruik van gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een contract met u, zoals het verstrekken van diensten

 • Het versturen van informatie die u heeft aangevraagd, zoals informatie over onze diensten

 • Het verzenden van service-updates en wijzigingen in onze dienstverlening

 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere marketinginformatie, indien u hiervoor heeft aangegeven dat u hiermee akkoord gaat

 • Het opstellen van facturen, en opvolgen van betalingen

 • Het verbeteren van onze diensten en website

 • Het beantwoorden van vragen en opmerkingen
   

Delen van gegevens met derden

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor onze interne zakelijke doeleinden. Hiervoor kunnen wij beroep doen op derde partijen, zoals bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalings-, marketing of analytische doeleinden of ICT-technische ondersteuning.

Uw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan externe partijen die deze voor hun eigen doeleinden willen gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met u, of als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. Ook kunnen wij gegevens delen als dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen all redelijke technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het risico tot misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken

Wijzigingen in de privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt de volgende rechten: • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben • het laten corrigeren van fouten • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens • intrekken van toestemming • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, en dat wij genoodzaakt zijn om eerst jouw identiteit te verifiëren, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen

Indien u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, of indien u vragen heeft over onze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

Contactgegevens

Als u verdere vragen, klachten of opmerkingen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder

ZorgMee BV Ledebergstraat 76

9050 Ledeberg

info@zorgmee.be

bottom of page